|

  • A
  • A
  • A

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu działa m.in. na podstawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Statutu Kancelarii Sejmu. Statut Kancelarii Sejmu mówi, że jest ona urzędem służącym Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym, kierującym się przy wykonywaniu swoich zadań zasadą bezstronności. Kancelaria stwarza posłom warunki do uczestniczenia w pracach Sejmu i jego organów. Ponadto zapewnia warunki techniczne i finansowe posłom do wykonywania mandatu poselskiego w okręgu wyborczym oraz klubom parlamentarnym, kołom i zespołom poselskim, jak również posłom niezrzeszonym do działania w siedzibie Sejmu.